Smart Defrag

Smart Defrag

Smart Defrag 3 là một ánh sáng và ổn định đĩa defragment công cụ
Người dùng đánh giá
4.3  (707 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.5
Phiên bản mới nhất:
5.8.5 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 16 giải thưởng
  • How can I download the English version of Smart Defrag 3?
    The program is in English language. You can download it from its official website. Make sure to select the proper language when you install it because... Read more
  • Fixes for the latest update.
    The latest version of the product has been tested and there was no compatibility error encountered. To use it on your computer, you need to deactivate UAC... Read more
  • i would advise everyone to use this free product best and by far the greatest defrag tool on the market !!!
    I agree with you that it is one of the best free defrag tool available on the market.

Đánh giá

Smart Defrag là một đĩa defragment công cụ. Nó intelligently streamlines hồ sơ của anh dựa trên tập tin dụng, vậy là tiến bộ tốc độ của truy cập tập tin. Nó có thể dọn dẹp đống hồ sơ trước khi defragmentation để cứu nhiều chỗ trên đĩa. Chương trình có hỗ trợ đầy đủ cho Windows 8.1.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!